Etiket «ceza kanunu karine»

KARİNE: Bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; aksi isbatlanana kadar kabul edilen durumdur.. Karineler; kanundan doğan karineler ve fiili karineler olarak ikiye ayrılır: Kanuni karine: Bir kanun hükmünün belli bir olaydan, belli olmayan bir olayın varlığını çıkarmasıdır. Kanuni karineler, bir açıdan olay ve hak karinesi bir başka açıdan da adi ve kesin karine …