ceza kanunu ilkeleri;

Ceza Kanunu İlkeleri: Mülkilik İlkesi: Bu ilkeye göre devlet, fail veya mağdur yabancı olsa bile kendi ülkesinde işlenen tüm suçları milli egemenliğin bir sonucu olarak kendi yasalarına göre cezalandırır. Önemli olan suçun nerede işlendiğidir. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır. Şahsilik İlkesi: Bu ilkeye göre devlet, …