Ceza Hukukunda KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER;

KUSURLULUK Kusur veya kusurluluk, işlenen fiille ilgili olarak failin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusundaki değer yargıları şeklinde tanımlanmaktadır. Kusurluluğu etkileyen hallerin varlığı halinde kişi suç teşkil eden eylemden ya hiç sorumlu tutulmamakta ya da sorumluluğu azalmaktadır. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 1- Yaş küçüklüğü 2- Akıl hastalığı 3- Sağır ve dilsizlik 4- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde …