ceza hukuku ilkeleri;

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ Ceza Hukuku İlkeleri ( Ceza hukukuna hâkim olan ilkeler ): İnsanilik ilkesi: Suça ilişkin verilen cezanın insan onuruyla bağdaşır olması. Orantılılık ilkesi: İşlenen suçta verilen cezanın orantılı olması. Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi: Kişinin kast ve taksir derecesinde sorumluluğu yoksa kişiye ceza verilmez. Şahsilik ilkesi: Kimse başkasının fiilinden …