büyüme hızı;

70 Kuralı nedir? Bir ülkenin büyümesinin kaç yıl içinde o anki durmunun 2 katına çıkacağını bulmayı sağlar. – Büyüme hızı > %5 ise; 72/Ülkenin Büyüme Oranı – Büyüme hızı < %5 ise;  70/ Ülkenin Büyüme Oranı şeklinde hesaplanır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yanları? Türkiye ekonomisinin güçlü yanları; -Şirketlerin uyum yeteneği -Büyüme hızı -Kişi başına GSYH artışı -Şirket yöneticilerinin itibarı -İşsizlikle mücadele mevzuatı -Teşvikler -Hükümet kararları -Şirket kuruluş süresi -Finans ve bankacılık mevzuatı -Çalışma saatleri -Finansal riskler -Nitelikli mühendisler. Türkiye ekonomisinin zayıf yanları:  -Cari açık -İleri teknoloji içeren ihracat, -Efektif gelir vergisi oranı, …