borçlar hukuku borç ilişkisinden doğan haklar;

BİRİNCİ DERECE HAKLAR İKİNCİ DERECE HAKLAR 1. ASLİ HAKLAR Alacaklının borçluya karşı sahip olduğu alacak hakkı asli haktır.   TALİ HAKLAR Alacak üzerinde tasarruf yetkisi veren haklardır. – Yenilik doğuran haklar (alım, önalım, gerialım, istifa, azil, fesih, seçimlik hakların kullanılması..) – İtirazlar – Def’i hakları – Dava açma hakkı – İcra Takibinde bulunma hakkı 2. …