Etiket «borçlar hukuku borç ilişkisinden doğan haklar»

BİRİNCİ DERECE HAKLAR İKİNCİ DERECE HAKLAR 1. ASLİ HAKLAR Alacaklının borçluya karşı sahip olduğu alacak hakkı asli haktır.   TALİ HAKLAR Alacak üzerinde tasarruf yetkisi veren haklardır. – Yenilik doğuran haklar (alım, önalım, gerialım, istifa, azil, fesih, seçimlik hakların kullanılması..) – İtirazlar – Def’i hakları – Dava açma hakkı – İcra Takibinde bulunma hakkı 2. …