bono anlamı;

BONO: Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir. Bonoda iki taraf bulunur: Borçlu   (muhatap):  Bono  bedelini ödeyecek kişidir. Alacaklı (lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir Zorunlu Unsurları “Bono” kelimesi veya “Emre yazılı senet” ibaresi Belirli bir meblağı kayıtsız şartsız ödeme vaadi Lehdarın adı-soyadı …