birinci en iyi teorem nedir;

Ücret, faiz rant ve karın ekonomide dağılımına 1.en iyi teori; bunların devletin müdahalesiyle dağılımına da 2.en iyi teori denir. Birinci en iyi teoriye göre, pareto etkinlik koşullarının tüm sektörlerde sağlandığı bir ekonomi  birinci en iyidir. Mc=p’dir  ve bir sapma olmadan etkinlik sağlanır. İkinci en iyi teorem Lipsey ve Lancaster tarafından geliştirilmiştir. İki sektörlü bir piyasada …