bilinçli taksir ne demektir;

TAKSİR: Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Başka bir deyişle taksir, isteyerek yapılan fiillerden meydana gelen istenmeyen neticelerden sorumluluktur. Örneğin; İnşaat faaliyeti ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiği ve gerekli önlemler alınmadığı için birisinin başına tuğla düşerek yaralanması halinde taksirli sorumluluk vardır. BİLİNÇLİ TAKSİR: Kişinin öngördüğü …