bilim ve kültürel kamu kurumları;

Kamu Teşkilatı (Kamu hizmetleri): İktisadi Kamu Kurumları(KİT): İDT , KİK , ÇAYKUR , ETİ , TİGEM , BOTAŞ , DMO , TMO , MKEK DSİ , DHMİ , Çocuk Esirgeme Kurumu , İkdisadi Devlet Teşekkülü , Müesseseler Sosyal Kamu Kurumları: SGK , TİK , OYAK , Emekli Sandığı Bilim ve Kültürel Kamu Kurumları: YÖK , …