Etiket «belediye gelirleri nelerdir»

5216 SAYILI KANUNA GÖRE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİ KURULUŞ:Belediye sınırları içerisindeki ve bu sınırlara en fazla 10,000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre 750,000 den fazla olan il belediyeleri fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla büyük şehir belediyesine dönüştürülebilirler. Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları: İlçe ve ilk kademe …