basın yayın kuruluşlarının devlet üzerindeki etkisi;

Devlet, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere 3 temel erk üzerine kuruludur. Devletin bütün işleyişi bu erkler vasıtası ile yerine getirilir. Anayasamızda veya diğer kanunlarda başka bir erk tanımlanmamıştır. Ancak, zaman içinde kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile gazete, radyo, TV ve son dönemde de internet siteleri yolu ile basın, devletin temel erkleri üzerinde etkili olmaya …