aöf uluslararası örgütler ders notu;

ULUSLARARASI  ÖRGÜTLER  ///////////////   1.ÜNİTE ////////////////      ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  *1648 yılında Avrupa’da 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması bir yönüyle dünyanın en kanlı savaşlarından birini bitirirken, diğer yandan uluslarara­sı sistemi kökünden değiştiren bir egemenlik anlayışını da dünya sisteminde ha­kim kılmıştır.  *Evrensel imparatorluklara karşı ülkesel “ulus-devletin” zaferini sim­geleyen bu barış antlaşması, uluslararası alanda …