aöf türkiyede sosyoloji;

Aöf Sosyoloji 4. Sınıf 7. Yarıyıl Türkiyede Sosyoloji Ders Notları – Tüm Üniteler – *Türklerin batılı toplumlarla asıl ilişkileri Haçlı Seferleri ile olmuştur. *Türklerin birebir ilişkide bulundukları ilk batılı kavimler Venedik-Ceneviz. *Batıda başlayan bilimsel hareketin öncüsü Francis Bacon. *Kara Mehmet paşanın viyana seferine katılan ve avrupa’yla ilişkiler konulu bir eser yazan Evliya Çelebi. *Sefaratname 28 …