aöf ingilizce özet;

TOUCHSTONE 3 – UNIT 1 ADJECTIVE (SIFAT) İsimden önce kullanılıp o ismin niteliklerinden bahsederler. İsme sorulan “nasıl?” sorusunun cevabıdır. – Tom is a polite doctor. (Tom nazik bir doktordur.) (NOT: “Nasıl?” bir doktor – nazik bir doktor.) – This is an automatic door. (bu otomatik bir kapıdır) – This isn’t an easy problem ( bu …