Anayasa hukuku;

1. Türkiyenin ilk anayasal belgesi nedir? *1921 Teşkilat‐ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? *1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? *1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? *1808 Sened‐i Ittifak 5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? *1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, …