analitik bütçe sistemi nedir;

BÜTÇE SİSTEMLERİ: Klasik bütçe sistemi: Kuruluşlar düzeyinde verildiği için bu bütçelere örgüt bütçeleri de denir.Her yılın ödenekleri ile önceki yılın ödeneklerinin belli bir yüzdesi alınarak artırılır.Sadece harcamalar dikkate alınır.Fayda –maliyet analizi yapmak mümkün değildir. Torba bütçe sistemi:Kuruluşlar düzeyinde ayrıntıya inilmeden toplulaştırılarak verilir.Torba bütçelerde kamu yöneticilerine harcama öncesi servetsi verildiği için çağdaş yönetim anlayışına uygun bir …