alacaklı;

Lex Comiseria Yasağı: Borç ödemezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir. Borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları