alacak senetleri reeskontu;

ALACAK SENETLERİ REESKONTU: Ticari alacaklar grubunda yer alan 122.ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Alacaklı çalışır. İzleyen yıl yani 1 Ocakta borçlu hesaba aktarılır. Özellikleri: 1_Dönemsonu (envanter) işlemidir. 2_Reeskont tutarının hesaplanması muhasebedışı envanter, reeskont kaydı muhasebeiçi envanter işlemidir. 3_Reeskont uygulaması dönemsellik gereğidir. 4_Reeskont oranı Merkez Bankasınca resmi gazetede ilan edilir. 5_VUK’a …