alacak devir hızı nasıl hesaplanır;

ALACAK DEVİR HIZI: Alacak devir hızı bir işletmenin faaliyetleri sonucunda oluşan alacakların tahsil edilme hızını gösterir. Bir işletmenin varlıklarının ne kadar verimli kullandığına dair önemli bir göstergedir. ALACAK DEVİR HIZI: KREDİLİ SATIŞLAR / ORTALAMA TİC. ALACAKLAR Formül sonucunda çıkan oran ilgili muhasebe döneminde alacakların kaç defa tahsil edildiğini göstermektedir. Bir işletmenin alacaklarını hızlı tahsil ediyor …