afet kültürü deneme soruları;

Ana Çizgileri İle Litosfer Litosfer, yerin katı kısmına karşılık gelen Taş Küre olarak bilinen kayaçlardan müteşekkil kısmıdır. Bu katı kısım esasında Yer’in kabuğu olup inorganik bir yapıda ve minerallerden dolayısıyla onlardan müteşekkil kayaçlardan oluşmaktadır. Yerkabuğu tek bir parça değil çok sayıdaki parça ve plakadan oluşmaktadır. Bu plakalar ise farklı yoğunlukta, sertlikte, kalınlıkta, büyüklükte ve ağırlıktadır. …