açıköğretim;

Kentleşme ve konut politikaları aöf sınav taktikleri Kentçilik biliminin kamu yönetimiyle ilgisi ^ Mülkiyet hakkının kullanılması Kent ^ Fizyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılandığı…. Nüfusu 2.000’den aşağı => Köy Nüfusu 2.000 ile 20.000 ^ Kasaba-ilçe, 20.000’den çok nüfus ^ Kent-il Fonksiyonları Açısından Kentler ^ Sosyo-ekonomik yeri, önemi ve sınırı Kültürel Fonksiyon ^ Yükseköğretim kurumları, …

Aöf-Kamu-Yönetimi-Türk-İdare-Tarihi-Ders-Özeti ***TÜRK İDARE TARİHi Ünite 1: Eski Türklerde Yönetim Yapısı Anahtar Kavramlar Göçebe Çobanlık : İlk olarak Neolitik Dönem’de (M.Ö. 8000-5000) hayvanların evcilleştirilmesiyle beraber yerleşik toplumun ortaya çıkışı ile eşzamanlı şekilde beliren üretim ve yaşam biçimi. Otarşi: Ekonomik olarak kendi kendine yeterli olma hâli. Asena: Göktürk kurucu hanedanı “Aşena” boyuna mensuptu ve aile mensupları kendilerinin …