açıköğretim türkiyenin toplumsal yapısı çıkmış sorular;

İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?  Diad Monogami Takım Ekip Triad Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan kuramlardan biridir?  Nesne ilişkileri kuramı Tip kuram Çatışma kuramı  Kaos kuramı Benzeşim kuramı Kültürü tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?  Voltaire Pareh Tylor Malinowski Carr Aşağıdakilerden hangisi bir kültürel süreç …