Etiket «açıköğretim türkiyede sosyoloji»

Pozitivizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Metafiziksel görüşlere değer verir. Sezgiciliği esas alır. Dinsel bilgiyi esas alır. Deney ve gözlemi esas alır. Bilginin akıl vasıtasıyla elde edildiğini ileri sürer. Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu, iyi ve doğru eylemin akılla belirleneceğini, insan hak ve hürriyetinin akılla sağlanacağını savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?   Materyalizm Pozitivizm …