açıköğretim din psikolojisi;

ÜNİTE 2 DİN,DİNDARLIK VE BOYUTLARI *Dinin tanımlanmasında zorluğun 2 nedeni vardır: 1-Din çok yönlü,çok boyutlu bir gerçekliktir ve hiçbir unsura indirgenemez 2-Bilim adamlarının ele alışlarında dinin,kendi kişisel anlayış ve eğilimleri doğrultusunda bir sınırlılık içinde görülmesi *Dinin tanımlanmasının zor oluşu bilimsel ol.incelenemeyeceği anlamına gelmez.Sadece tecrübeye dayalı elde edilen bilgi tek başına yeterli olmaz;nicel yöntemlerin yanında nitel …