açıköğretim çıkmış sorular;

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İletişim, sadece dilin veya sözün kullanımıyla gerçekleşir. İnsanlar her zaman iletişim etkinliğinde gönüllü olarak yer almazlar. İletişim hem bir olgu hem de insanların edimleri veya etkinlikleridir. Dil ya da söz kullanılmaksızın; beden, renk ve sembollerin kullanıldığı iletişim türü sözsüz iletişimdir. Facebook’a metin veya video yüklemek iradi olarak gerçekleştirilen …

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen ve çevre üzerinde kararlar alan konferansın adı nedir? BM Konferansı Doğayı Çevreyi Koruma Konferansı Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Zirvesi Deniz Temiz Konferansı Rio Yeryüzü Zirvesi Haziran 1992’de Brezilya’da toplanan Rio de Janeiro Zirvesi’nde alınan kararlar hangi isim ile anılmaktadır? Gündem 20 Gündem 21 Yerel Gündem …