açıköğretim bilim felsefesi;

BİLİM FELSEFESİ ÜNİTE 1 bilim felsefesi :ontolojik epistemolojik ve metodolojik olmak üzere üç ayrı boyutu vardır. ontolojik: amacına ilişkin olanların epitemolojik: yöntemine ilişkin olanların metodolojik: boyutunun işlevi ağır basar Bilimin konusuna ilişkin en temel sorun: bilimin konusuna giren hangi türden nesne, olay ve olgunun var olduğu sorunudur. Bilimin konusu: üretilmek istenen bilginin konusu olan varlıklardır. …