9.sınıf biyoloji ders notları;

9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ ÖDEV VE ÇALIŞMA SORULARIDIR 1.Metabolizma nedir? Metabolizma olaylarına örnek veriniz. 2.Ototrof canlı nedir? Örnek veriniz. 3.Heterotrof canlı nedir? Örnek veriniz. 4.İnorganik madde nedir? 5.Organik madde nedir? 6.Bitkilerde karbonhidratların depo maddesi nedir? 7.Hayvanlarda karbonhidratların depo maddesi nedir? 8.Canlıların Temel bileşenleri nelerdir? 10.Asit nedir? 11.Baz nedir? 12.Canlıların ortak özellikleri nelerdir? 13.Hidroliz nedir? 14.Dehidrasyon nedir? …