Etiket «2018 yılı ceza muhakeme değişiklikleri»

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Bilirkişi olarak atanabilecekler Madde 64 –  (1) (Değişik: 3/11/2016-6754/43 md.) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir …