1971 anayasa değişiklikleri;

1971 ve 1973 Yılında Yapılan Değişiklikler Yürütme güçlendirilerildi. Bakanlara KHK çıkarma hakkı verildi(1973) Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı ve TRT nin özerkliği kaldırıldı. Yargı denetimine , temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildi. Anayasa Mahkemeleri Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebilir maddesi getirildi. Devlet memurlarının sendika kurma yetkileri kaldırıldı. Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırıldı. Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine başvurmaları …