10.sınıf fizik dersi formülleri;

W=F.∆x w=iş, joule F= kuvvet, Newton X=yol, metre Ws =-fs . ∆x Ws= sürtünmenin yaptığı iş fs=sürtünme kuvveti (- yönünü gösterir) x=yol x=1/2.a.t2 X=yol A=ivme T=zaman F=mtop.a F=kuvvet M=toplam kütle A=ivme P=w/t P=güç (watt) w=iş(joule) t=zaman(saniye) Ep=mgh Ep=potansiyel enerji mg=kütle h=yükseklik Ek=1/2mv2 Ek=kinetik enerji m=kütle v=hız Cismin üzerine yapılan net iş kinetik enerji değişimine eşittir. …