2.Dünya savaşı öncesinde Türkiye’nin durumu ders notları


İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ve
ESNASINDA TÜRKİYE
İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Dış Politikası
İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye özellikle Almanya ve İtalya’nın yayılmacı
siyasetine karşı daha çok bölgesel ittifakların içinde yer alarak sınır güvenliğini
sağlamayı amaçlamıştır.
Bu amaçla,
1. Milletler Cemiyetine üye olmuştur (1932).
2. Balkan Antantını oluşturarak batı sınırlarının güvenliğini sağlamayı
amaçlamıştır(1934).
3. Montreux Boğazlar Sözleşmesinin hazırlanmasını ve imzalanmasını
sağlayarak Doğu Akdeniz’deki güvenliğini ve otoritesini sağlamıştır(1936).
4. Akdeniz Paktına katılarak Akdeniz’deki güvenliğini sağlamayı
amaçlamıştır(1936).
5. Sadabat Paktını oluşturarak doğu sınırlarının güvenliğini sağlamayı
amaçlamıştır(1937).
6. Fransa’nın içinde bulunduğu Alman tehdidinden faydalanarak Hatay’ı
topraklarına katarak Doğu Akdeniz’deki otoritesini arttırmıştır(1939).
İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası
1. 1930’lu yıllarda Alman ve İtalyan tehdidine karşı Türkiye İngiltere ve Fransa
ile yakınlaşmıştır. (1939’da İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında yardımlaşma
paktı imzalanmıştır.)
2. Savaşın başlaması ile birlikte Türkiye her iki blok arasında dengeli ve
uzlaşmacı bir politika izlemiştir.
3. Almanya’nın Yunanistan’ı işgali sonrasında Almanya ile de “Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması” imzalanmıştır.
4. Özellikle Müttefik Devletler Türkiye’yi savaşa dâhil ederek Ortadoğu ve
Balkanlara hâkim olmayı amaçlamışlardır.
Bu amaçla,
a. Tahran Konferansı (Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında yapıldı.)
b. Adana Görüşmesi (İnönü ve W. Churchill arasında yapıldı.),
c. Moskova Konferansı (Churchill ve Stalin arasında yapıldı.),
d. Quebec Konferansı (İngiltere ve ABD Genel Kurmayı arasında yapıldı.)
e. ve Kahire Konferansını (İnönü, Roosevelt ve Churchill arasında yapıldı.)
gerçekleştirmişlerdir.
5. Türkiye “San Francisco Konferansına” katılabilmek ve “Birleşmiş
Milletlere” kurucu üye olarak katılabilmek amacıyla Kahire Konferansı
sonrasında Almanya’ya savaş ilan etmiştir (23 Şubat 1945).
İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de İç Siyaset ve
Ekonomi
1. İkinci Dünya Savaşı Türkiye’yi daha çok ekonomik alanda olumsuz yönde
etkilemiştir.
2. 1938’da yürürlüğe giren “II. Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı”
uygulanamamıştır.
3. 18 Ocak 1940’ta bir dizi ekonomik ve askeri tedbirleri içeren “Milli KorunmaKanunu” çıkarılmıştır.

 

 

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir