Vergi zıyaı nedir?

Vergi zıyaı nedir?
Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getir-memesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettiril-memesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar