Mülakat Kavramları

Abatament Yöntem nedir?

14 Mart 2016 0

Abatament Yöntem nedir? Azaltma anlamına gelir. Matrahta yapılan indirimin sabit miktarlı olamayıp,  her matrah diliminde giderek azalan şekilde uygulamasına denir.

Mülakat Kavramları

Advalorem vergi nedir?

6 Ocak 2016 0

Advalorem: Matrah, bir mal ya da hizmetin parasal değeri üzerinden hesaplanıyorsa advalorem; hacmi, alkol derecesi, miktarı gibi fiziksel ölçüler ile […]