Mülakat Kavramları

Maliye politikası nedir?

9 Ocak 2016 0

Maliye Politikası  Ekonomik dengeyi sağlamak ya da ekonomide oluşmuş dengesizlikleri gidermek için mali araçların bir hedef doğrultusunda kullanılmasına maliye politikası […]

Mülakat Kavramları

Mali kural

9 Ocak 2016 1

Mali Kural (Fiscal Rule) Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: Esnek politika ya da kurala bağlı politika. Esnek […]