Mülakat Kavramları

Para politikası araçları nelerdir?

9 Ocak 2016 0

Para Politikası Araçları Para politikası denildiğinde üç grupta toplanabilecek alt politikalar anlaşılıyor. Birinci grupta dolaysız para politikası araçları yer alıyor. […]

Mülakat Kavramları

Özelleştirme nedir?

9 Ocak 2016 0

Özelleştirme Özelleştirme dar anlamda kamu kesimi elinde bulunan şirket paylarının özel kesime aktarılması, geniş anlamda ise kamu kesimi tarafından yönetilen […]

Mülakat Kavramları

Borç stoku nedir?

9 Ocak 2016 0

Borç Stoku Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku deniyor. Kamu borç […]

Mülakat Kavramları

Altın standardı nedir?

9 Ocak 2016 0

Altın Standardı Paranın değerinin belli ağırlıkta altının değerine bağlandığı parasal sisteme altın standardı ya da altın standardı sistemi adı veriliyor. Para […]

Mülakat Kavramları

Altın nedir?

9 Ocak 2016 0

Altın Altın, parlak, ağır ve kolay tepkimeye girmeyen bir metaldir. O nedenle dış etkenlerden fazlaca etkilenmez. Örneğin paslanmaz ve kararmaz. […]

Mülakat Kavramları

Akım değişken nedir?

9 Ocak 2016 0

Akım Değişken Belli bir dönem içinde ölçülen değişkenlere akım değişken denir. Örneğin, gelir bir akım değişkendir, çünkü gelir belli bir dönem […]

Mülakat Kavramları

Açık Pozisyon (Short Position) nedir?

9 Ocak 2016 0

Açık Pozisyon (Short Position) Bir işletmenin döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarından daha büyük olması haline açık pozisyon denir. Örneğin, dolar kurunun […]

Mülakat Kavramları

Açık piyasa işlemleri (APİ) nelerdir?

9 Ocak 2016 0

Açık piyasa işlemleri (APİ) Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını artırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı […]

Mülakat Kavramları

ABD Merkez Bankası (Fed) Nedir?

9 Ocak 2016 0

ABD Merkez Bankası (Fed) ABD Merkez Bankası (Fed), 1913 yılında kurulmuştur. Fed’in kuruluş yasasında izleyeceği para politikası için üç temel […]

Vatandaşlık Ders Notları

KPSS Vatandaşlık bilgisi kapsamlı ders notu

9 Ocak 2016 1

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal hayatı düzenleyen kurallar Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları Hukuk Kurallarının Özellikleri Toplumsal hayatı […]

Hukuk Ders Notları

200 Soruda KPSS Anayasa tekrarı

8 Ocak 2016 1

1-Üniversite rektörleri kim tarafından atanır?   Cumhurbaşkanı 2- Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl görev yapar? 4 yıl 3- Bakanlar kurulu kararlarına […]

Mülakat Kavramları

Semen Nedir?

6 Ocak 2016 0

Semen Nedir? *Satım sözleşmesinde alıcının borcu. * Roma hukuku’nda birşeyin bedeli.