Mülakat Kavramları

Merkez bankası bağımsızlığı nedir?

9 Ocak 2016 0

Merkez Bankası Bağımsızlığı  Merkez Bankası’nın bağımsızlığı söz konusu olduğunda 4 tür bağımsızlık gündeme gelir: Amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı, finansal bağımsızlık, […]

Mülakat Kavramları

Orta gelir tuzağı nedir?

9 Ocak 2016 0

Orta Gelir Tuzağı Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması haline orta gelir tuzağı […]

Mülakat Kavramları

Opsiyon işlemi nedir?

9 Ocak 2016 0

Opsiyon İşlemi Mal, döviz, menkul değer, faiz gibi bir varlığı belirli bir sürede sabit bir fiyattan satın alma ve satma […]

Mülakat Kavramları

Para nedir?

9 Ocak 2016 0

Para Mal ve hizmetleri satın almaya, değer saklamaya ve değer ölçüsü görevi görmeye yarayan araca para denir. Bu tanıma göre […]

Mülakat Kavramları

Sukuk nedir?

9 Ocak 2016 0

Sukuk Sukuk, Arapça’da sakk’ın çoğuludur. Sakk, finansal sertifikaları ifade eder görünse de yaygın kullanımda tahvil ya da bononun İslamdaki karşılığıdır. […]

Mülakat Kavramları

Troika nedir?

9 Ocak 2016 0

Troika Euro alanında ortaya çıkan borç krizi sırasında üye ülkelere yönelik olarak düzenlenen kurtarma paketlerinin hazırlanması ve uygulanmasını yürüten üç […]

Mülakat Kavramları

Tobin vergisi nedir?

9 Ocak 2016 0

Tobin Vergisi Tobin Vergisi ülkeye yatırım amacıyla gelen yabancı kaynakların uzun süre kalmasını sağlamak için uygulanan bir vergidir. Ülkeye faiz […]

Mülakat Kavramları

Taylor kuralı nedir?

9 Ocak 2016 1

Taylor Kuralı ABD’li iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş olan ve kendi adını taşıyan bir para politikası kuralı. Buna göre  merkez […]

Mülakat Kavramları

Sterilizasyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Sterilizasyon Sterilizasyon, ekonomi bilimine tıp biliminden geçmiş bir deyim. Tıpta sterilizasyon, bir cismin içindeki ya da üzerindeki mikropları bir takım […]

Mülakat Kavramları

Slumpflasyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Slumpflasyon Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir.

Mülakat Kavramları

Resesyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Resesyon Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak […]

Mülakat Kavramları

Reel döviz kuru nedir?

9 Ocak 2016 0

Reel döviz kuru Reel döviz kuru, iki ülkenin para birimleri arasında geçerli olan nominal döviz kuruyla aynı mal ya da […]

Mülakat Kavramları

Paradigma nedir?

9 Ocak 2016 0

Paradigma Yunanca para (benzer) ve deiknunai (göstermek) kelimelerinden türetilmiş olan paradigmayı bir alandaki yazılı ve yazılı olmayan kuralların tümü, ya […]