Mülakat Kavramları

Formül esnekliği yöntemi nedir?

6 Ocak 2016 0

FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ: Parlamentonun hükumetin hangi durumlarda müdahelesinin zorunlu olduğunu belirtip alınacak önlemlerin türü ve oranını hükumetin takdirine bıraktığı yöntemdir.

Mülakat Kavramları

Çapraz talep esnekliği nedir?

6 Ocak 2016 0

Çapraz Talep Esnekliği: bir malın fiyatındaki yüzde değişimin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişime olan ilişkin ölçüttür […]