Etiket «ceza hukuku özel hükümler»

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

ADLİ HAKİMLİK CEZA HUKUKU-ÖZEL KISIM ULUSLARARASI SUÇLAR 1-Soykırım. Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı a) Kasten öldürme, b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, d) Grup içinde doğumlara …