İktisat Ders Notları

Kapitalist üretim biçimi nedir?

19 Ocak 2016 0

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ Ekonomide çalışanların ezici çoğunluğunun sanayide olduğu toplumdur.Ekonomik yaşam kentsel yöne kayıyor.Sanayiyle beraber fabrikalar kurulması köy yaşamında olan […]