Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV\’ye tabi olup olmadığı.

Tarih21/07/2014Sayı39044742-KDV.1-1907Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.1-1907

21/07/2014

Konu

:

Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın rezervasyon hizmetleri ve araç kiralaması konularında faaliyette bulunulduğu, araç kiralaması (rent a car) faaliyeti sırasında araçlara gelebilecek maddi hasarları güvence altına alabilmek adına seyyar pos cihazı kullanılarak depozito (güvence akçesi) alındığı, tahsil edilen depozitonun mükellef olmayan kişilere gider pusulası düzenlemek suretiyle iade edildiği, katma değer vergisi (KDV)’nin beyannamede “Satış. İade Edilen, İşlemi Gerçekleşme. veya İşleminden Vazgeç. Mal ve Hiz. Nedeniyle İnd.Gereken KDV” satırında gösterilmesinin doğru olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış,  8/2 nci maddesinde, “Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-1.1.2. Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İadesi” başlıklı bölümünde; kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunması durumunda, gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki hale döndürülmesinin esas olduğu, fazla veya yersiz olarak hesaplanan verginin, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edileceği, alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerektiği, alıcının indirim hakkı bulunan bir mükellef olması durumunda ise, satıcının fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir belgeye ek olarak, alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle düzeltme yaptığının alıcının vergi dairesinden alınacak bir yazıyla tevsikinin de isteneceği belirtilmiştir.

            Buna göre, araç kiralaması (rent a car) faaliyeti sırasında araçlara gelebilecek maddi hasarları güvence altına alabilmek adına tahsil edilen depozito işleminde, herhangi bir teslim veya hizmet ifası söz konusu olmadığından, bu işlem için düzenlenecek faturada KDV gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerle depozitonun tahsil edilmesi durumunda, depozito bedeline isabet eden KDV, fazla ve yersiz ödenen KDV olacağından, fazla veya yersiz KDV’yi hesaplayarak beyan eden firmanız tarafından, bahse konu KDV’nin alıcılara iade edildikten sonra, söz konusu KDV tutarının alıcılara ödendiğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurularak düzeltme talep edilmesi gerekmektedir.

            Bu çerçevede, fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarının ilgili dönem beyannamesinden tenzil edileceği ve sonraki dönemlerin de buna göre düzeltileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler