Kategori «Tarih Ders Notları»

Çağdaş Türk ve Dünya tarihi soru ve cevapları

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır? 1 Eylül 1939 günü Almanya’nın Polonya’ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir? a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı.(Toprak bütünlüğünün olmayışı) b) Stratejik bir özelliği de yoktu. …

Osmanlı terimleri alfabetik sözlük

Acemi oğlanı ; Acemi ocağına yeni alınmış,henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yeniçeri adayı. Akağa ; Sarayın haremindeki zenci olmayan hadım harem ağası.(Darüssaade ağası) Arpa Emini ; Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi.Ahır masraflarını ken disine emanet edilen paradan yapan kişi. Arz odası ; Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri …

Türkiye Cumhuriyeti inkilap tarihi kısa notlar

T.C.İNKILÂP TARİHİ Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin İLK belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’ ında ortaya çıkmıştır. 2. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk defa fiilen ORTADAN kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin İLK tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ kurmak olmuştur. İtilaf Devletlerinin İLK işgal ettiği yer MUSUL olmuştur. İLK defa …

Osmanlı tarihi kısa notlar

OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN Paşa’dır. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327 İLK Medrese İZNİK’TE ORHAN BEY tarafından kuruldu. Rumeli’ye …

Türk-İslam tarihi kısa notlar

TÜRK-İSLAM TARİHİ Türkleri kurduğu İLK İmparatorluğu HUN İmparatorluğu dur.. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir. Türk Tarihiyle ilgili İLK YAZILI belgeler ORHUN ABİDELERİ dir. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK devlet UYGURLAR’ …

İslam tarihi kısa notlar

İSLAM TARİHİ Müslümanlar arasında fetih politikasını İLK defa Hz. MUHAMMED (S.A.V.) başlatmıştır. Hz. MUHAMMED’(S.A.V.) e inanan İLK Müslüman Hz. HATİCE dir. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) in kazandığı İLK SAVAŞ BEDİR savaşıdır. (624) Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) İLK diplomatik başarısını HUDEYBİYE barışı ile kazanmıştır. Tarihte İLK İslam Site Devleti MEDİNE de kurulmuştur. Müslümanların İLK yenilgi aldığı savaş UHUD …

Avrupa tarihi kısa notlar

AVRUPA TARİHİ İLK defa Avrupa topluluklarında MİLLET olma düşüncesi KAVİMLER GÖÇÜ sonucunda ortaya çıktı. Topu İLK defa İNGİLİZLER Yüzyıl Savaşları içerisinde KRESY SAVAŞINDA (14yy.) kullandılar. Avrupa’da Demokrasiye atılan İLK adım İngiltere de kabul edilen MAGNA CARTA ile olmuştur. İLK defa Barut, Pusula, Matbaa ve Kâğıt ÇİNLİLER tarafından kullanılmıştır. Derebeylikler İLK defa KAVİMLER GÖÇÜ ‘nden sonra …

Avrupa tarihi ilkler

AVRUPA TARİHİ İLKLER 1.Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta) 2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır 3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır 4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir 5. 1519-1522 …

Coğrafi keşifler ve kaşifleri

Coğrafi Keşifler ve Kaşifler İlk kaşifler Mısırlı Harkuf’tan denizleri keşfeden Cousteau’ya kadar keşifler ve kaşifler…  M.Ö. 2300 : Mısır Valisi Harkuf : Nil’in Güney Kısımları Mısırlı vali Harkuf tarihteki ilk kaşif olarak bilinir. M.Ö. 2300 yıllarında Firavun Merenre tarafından Nil’in güney kısımlarını keşfetmekle görevlendirildi. Nil’in bir çok bölgesini keşfetti. M.Ö. 1492 Mısır Prensesi Hatşepsuti : Kızıldeniz, Aden …

Reform’un nedenleri ve sonuçları

REFORM 16.yüzyılda Papa’lığın (günümüz adıyla Katolikliğin) bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya’da başlayan Hristiyanlık’ta yeni düzenlemeler yapılmasına “Reform” denir. En büyük önderleri Martin Luther, Jean Calvin, Erasmus ve arkadaşları veya öğrencileridir, Nedenleri -katolik kilisesinin yanlış uygulamaları -Matbaa sayesinde halkın incili okuyarak bilinçlenmesi -Rönesans’ın etkisi -Haçlı savaşları ve coğrafi keşifler sonucu Dinsel Nedenler :Kilise, Ortaçağ boyunca gitgide etkinliğini artırırken ruhban …