Mülakat Kavramları

Kurum Sınavları Mülakat Çalışma Soru ve Cevapları

3 Ocak 2015 0

                                        İKTİSAT SORULARI   1-Alternatif maliyet(fırsat maliyeti) nedir ? Bir şeyin seçilmesi nedeniyle vazgeçilen en iyi alternatifin değerine denir […]

Hukuk Ders Notları

Disiplin Soruşturması Rehberi

3 Ocak 2015 0

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU UYARINCA YÜRÜTÜLECEK  DİSİPLİN SORUŞTURMASI REHBERİ BİRİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN […]

Hukuk Ders Notları

Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

3 Ocak 2015 0

İŞLEM YÖNERGESİ   VERGİLENDİRME BÖLÜMÜ   SİCİL YOKLAMA SERVİSİ TANIMLAR VE GENEL HÜKÜMLER Vergi Sicili Madde 1- Vergi sicili; sürekli […]

Muhasebe Ders Notları

Sigortacılık ve Sigortacılıkta Mali Oranlar

2 Ocak 2015 0

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşmedir. Sigorta […]

Hukuk Ders Notları

Tahkikat Ders Notları

2 Ocak 2015 0

  I. BÖLÜM KAVRAMLAR                   MEMUR TANIMI:   Hukukumuzda çeşitli memur tanımlamalarına rastlanır. Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, Türk […]

Muhasebe Ders Notları

Finansal Planlama Ders Notları

2 Ocak 2015 0

      GİRİŞ Sermaye yapısı kararları, firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelişmeleri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Artık işletmeler olayları […]

Hukuk Ders Notları

Güncel Hukuk Sözlüğü A-Z

2 Ocak 2015 0

A a contrario: aksi ile kanıt. a dato: düzenleme tarihinden itibaren. a fortiori: evleviyetle. a gratia: ücret beklemeksizin. a libellis: […]

Hukuk Ders Notları

Vergi haftası sloganları

13 Aralık 2014 1

* Çağdaş uygarlık düzeyi ise hedefimiz ödenmeli vergilerimiz. * Ödemezseniz verginizi, biz çekeriz derdinizi! * Kim ki vergiyi verdi, hizmeti […]