Kategori «Muhasebe Ders Notları»

Diğer Kaynak ve Varlıkların Yönetimi Ders Notları

1.TÜREV ARAÇ NEDİR? Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sağlar. Türev araçlar, riskten korunma, yatırım veya arbitraj amacıyla kullanılabilir. Vadeli işlem (futures) ve opsiyon (options) sözleşmeleri türev …

Muhasebe Önemli Notlar

Temel muhasebe kavramları şu şekilde sıralanmışiır. a.         Sosyal Sorumluluk Kavramı b.        Kişilik kavramı c.         İşletmenin sürekliliği kavramı d.        Para ölçüsü (parayla ölçülme) kavramı e.        Dönemsellik kavramı f.          Maliyet esası kavramı g.        Objektif belge …

Sigortacılık ve Sigortacılıkta Mali Oranlar

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşmedir. Sigorta şirketi, sigorta işlerinin yönetilmesi, işletilmesi, satışı ile ilgilenen şirkettir. Sigortacılık, bu işlerle ilgilenen meslektir. İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk (riziko) adı verilen belirsizliklerin tehdidi altındadır. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar, böylece geleceğin …

Finansal Planlama Ders Notları

      GİRİŞ Sermaye yapısı kararları, firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelişmeleri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Artık işletmeler olayları kendi akışına bırakmak ve kısa vadeli, günü kurtarmayı amaç edinen finansal stratejiler izlemek yerine, uzun vadeli hedeflere odaklanıp, bu doğrultuda geleceği bu günden öngörmeye ve faaliyetlerini o doğrultuda planlamaya çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere finansmanda, işletmenin faaliyetleri …