Kategori «Muhasebe Ders Notları»

Aktifi düzenleyici hesaplar nelerdir ?

Aktifi düzenleyici hesaplar nelerdir ? -verilen çekler ve ödeme emirleri  -iştiraklere sermaye taahhütleri -birikmiş amortisman -iştiraklere sermaye payları değer düş. karş. -menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı -bağlı ortaklara sermaye taahhütleri -stok değer düşüklüğü karşılığı -bağlı orataklıklar sermaye payları değer düş. karş. -alacak senetleri reeskontu -şüpheli ticari alacaklar karşılığı

Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sistemidir. Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir? 1.   Mamullerin maliyetini saptamak 2.   Maliyet kontrolüne yardımcı olmak 3.   Planlamaya yardımcı olmak 4.   …

Mali tabloların ve mali analizin amaçları

Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletme yönetimi ortaklara ve işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına işletmesiyle ilgili doğru ve güvenilir bilgi iletmekten sorumludur. Bunun içinde finansal işlemlerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine göre kaydedilip mali (finansal) tablolar şeklinde raporlanması ve bağımsız denetim yaptırılıp bilgi kullanıcılarının tablolara olan güvenlerinin artırılması gerekir. Mali analiz denetlenmiş mali tablolar üzeninden yapılır. …

Denetim sonuçlarını raporlama

DENETİM SONUÇLARINI RAPORLAMA GÖRÜŞ BİLDİRME TÜRLERİ OLUMLU GÖRÜŞ (Standart Şartsız Denetim Raporu) Olumlu Görüş gerçekleşmesi için gerekli koşullar; Denetim çalışmalarının her aşamasında genel standartlara uyulması, Denetim çalışmalarının çalışma alanı standartlarına uygun olarak yürütülerek kanıt toplanması, Mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde düzenlenmiş olması, Mali tablolarda gösterilen bilgilerin yeterli açıklıkta olması Mali tabloları …

Muhasebe hileleri

MUHASEBE HATASI (HİLE) İşletmenin finansal durumunu gizlemek için mali tablolarda ve ya muhasebe verilerinde bilerek, isteyerek yapılan düzensizliklere kasıtlı hata ve ya hile denir. HANGİ AMAÇLARLA MUHASEBE HİLELERİNE BAŞVURULUR Zimmetlerin gizlenmesi, Ortakların birbirini yanıltma istekleri, Daha az kar dağıtma isteği, Yolsuzlukların gizlenmesi, Vergi kaçırma düşüncesi Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği, BELLİ BAŞLI MUHASEBE HİLELERİ Kasıtlı …

Muhasebe denetimini tamamlama çalışmaları

DENETİMİ TAMAMLAMA ÇAIŞMALARI Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi, Gelecekte muhtemel belirsizliklerin değerlendirilmesi, Müşteri ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme, Genel analitik testlerin yapılması, İşletme yönetiminden beyan mektubu alınması, Uygulanan denetim programlarının son kez gözden geçirilmesi ve gözden kaçan yerlerin tekrar kontrol edilmesi, ŞARTA BAĞLI BORÇLAR VE ZARARLARIN MEVCUT …

Muhasebe Denetimi programlarına ilişkin örnekler

DENETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Kasa Hesabının Denetim Programı Kasa hesabı ile ilgili iç kontrol yapısı incelenir. Kasadaki para, çekler ve alacak senetleri ile diğer menkul kıymetler kontrol altına alınır, Kasa sayımı yapılır, Kasa noksanı ve ya fazlası olup olmadığı belirlenir Kasa hesabı ile ilgili defter kayıtları belgelerle karşılaştırılır, Kasa hesabının dönem sonu kapanış kayıtları incelenir …

Muhasebe denetimi testleri

DENETİM TESTLERİ KONTROL TESTLERİ Müşteri işletmede mevcut olası gereken iç kontrol politika ve prosedürlerinin, tasarımının ve işleyişinin etkinliğini ölçmek için yürütülen denetim prosedürleridir. Yoğun olarak dönem içerisinde yapılır. Kontrol Testlerinin Büyüklüğü; Planlanmış kontrol risk düzeyi düşük düzeyde değerlenmiş ise daha fazla sayıda kontrol testi yapılır. Kontrol Testlerinde uygulanan denetim prosedürleri; Müşterinin personeline sorular sorma, Belge …