Transfer harcamaları nedir ?

Transfer harcamaları nedir ?

Devlet tarafından doğrudan talep oluşturmayan,bazı kaynakların bütçe aracılığıyla kişiler arasında karşılıksız olarak el değiştirdiği ve milli gelire hiçbir etkisi olmayan harcamalardır

-karşılıksız transfer ; devletin kendi isteğiyle kişi ve kurumlara yaptığı harcamalardır.Emekli maaşları karşılıksız trasnfer harcamasıdır

-sermaye teşkili için transfer harcaması ; devletin daha önceden üretilmiş olan eski taşınmazları satın almak için yaptığı transfer harcamalarıdır

-dolaylı transfer ; bireylerin satın alma gücünü dolaylı olarak artıran transfer harcamalarıdır

-dolaysız transfer ; bireylerin satın alma gücünü doğrudan artıran transfer harcamalarıdır

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.