Kazai rüşt nedir?

15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızası ile asliye mahkemesince reşit kılınabilir (medeni kanun madde 12) şayet küçük vesayet altında ise vesayet dairelerinin izni gerekir. burada ana babanın muvafakatinden farklı olarak, vasinin muvafakati aranmaz: yalnızca görüşü alınır. ayrıca küçüğün menfaatinin de bulunması gerekir. yargısal rüşt kararı kesindir, geri alınamaz. bir kimse reşit olmakla yaşça büyütülmüş olmaz. bir diğer ifadeyle, mahkemece verilen rüşt kararı belirli bir işlem için öngörülen yaşın yerine geçemez.

KAZAİ RÜŞT : mümeyyiz küçüğün mahkeme kararıyla rüştüne karar verilmesidir.(15 yaşını bitirmiş olmalı,küçüğün bizzat talebi,ana ve babasının muvafakati,küçüğün menfaati)

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.