İdari davalarda merci tayini nedir ?

İdari davalarda merci tayini nedir ?

İki mahkemenin aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar vermeleri halinde dava dosyaları tarafların ya da mahkemenin isteği üzerine, eğer uyuşmazlık aynı yargı çevresinde ise Bölge idare mahkemesine, eğer farklı yargı çevresinde ise Danıştaya gönderilir ve hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar verilir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.