Dul küpü teorisi nedir ?

Dul küpü teorisi nedir ?

Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda,gelir içindeki kar payının yatırım-hasılaya oranı ile belirlenmesine denir.Bu durum da ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına,sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Yorumlar 1

  • Mantığını anlamak isteyene : Kaldor un Gelir Dağılımı Teorisi Kaldor un gelir dağılımı teorisi (Dul Küpü Teorisi), yatırımın gelire olan oranındaki değişikliklerin kar ve ücretlerin gelir toplamındaki göreli paylarında ne gibi değişiklikler ortaya koyacağını göstermeye çalışır (Peterson, 1976). Toplum maaş ve ücret erbabı ile müteşebbisler ve mülk sahipleri olmak üzere iki ana kategoriye ayrılırsa milli gelir (MG), ücret (Ü) ve karlardan (K) oluşur (MG = Ü + K). Gelir dengesinin yatırım (Y) ve tasarruf (T) eşitliğine (Y = T) bağlı olduğu varsayımı altında ekonomideki toplam tasarruf (T) ücret gelirlerinden yapılan tasarruf (Tü) ve kar gelirlerinden yapılan tasarruf (Tk) toplamına (T = Tü + Tk) eşit olur. Ekonomide tam istihdam koşullarının hüküm sürdüğü ve ücretli ve ücret-dışı gelir gruplarının her ikisi için de tasarruf eğilimlerinin sabit olduğu varsayımları dikkate alındığında toplam gelirdeki kar payı, yatırımın gelire oranının bir işlevidir. Başka bir ifadeyle yatırım/çıktı oranındaki (Y/MG) bir artış gelirdeki kar payında (K/MG) bir yükselişe yol açar. Tam istihdam koşullarında, yatırım harcamalarındaki gerçek bir artışın hem yatırımın çıktıya oranında hem de tasarruf-çıktı oranında bir artışa yol açması gereklidir. Tasarruf-çıktı oranında bir yükselme olmazsa, fiyatlar genel düzeyinde bir artış meydana gelir. Başka bir ifadeyle, Kaldor un gelir dağılımı teorisi, daha yüksek bir reel yatırım düzeyinde tam istihdam dengesinin sürekliliğinin sağlanması açısından gerekli olan daha yüksek bir tasarruf-çıktı oranını

    7 gerçekleştirmek için gelir dağılımında bir kaymanın gerekli olduğunu ortaya koyar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.