Bütçe hazırlama süreci nasıl işler?

Bütçe hazırlama süreci nasıl işler?

Bütçe hazırlanma süreci, Kalkınma Bakanlığının orta vadeli programı hazırlayıp, Bakanlar kurulunun kabul etmesiyle başlar. Maliye Bakanlığı ise orta vadeli mali planı hazırlar ve Yüksek planlama kurulu tarafından kabul edilir. Kalkınma Bakanlığı yatırımı genelgesini ve yatırım programı hazırlama rehberini kuruşlara gönderir. Maliye Bakanlığı da bütçe hazırlık rehberini kuruluşlara gönderir. Hazırlanan yatırım teklifleri Kalkınma Bakanlığına, bütçe teklifleri de Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı bütçe tekliflerini karşılıklı görüşür ve Bütçe kanun tasarısını hazırlar. Ancak Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sayıştay ve TBMM ye ait bütçe teklifleri doğrudan doğruya TBMM ye gönderilir.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.