Borç servis oranı nedir?

Borç servis oranı nedir?

Bir ülkenin belli bir dönemdeki dış borç ödemelerinin aynı dönemdeki toplam döviz gelirine oranı.

Yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır, bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödemede yetersiz olduğunun bir göstergesidir.

Diğer tanım;

BORÇ SERVİS ORANI: Bir ülkenin borçlarını geri ödeme kapasitesini ortaya koyan göstergelerden biri. Borç servis oranında genellikle, borç, anapara, taksit ve faiz ödemelerinin yıllık toplamları, ihracat gelirlerine oranlanır. İhracat gelirleri yerine toplam mal ve hizmet ihracından sağlanan döviz geliri de kullanılabilir.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.